Základné údaje

Hanon Systems Slovakia s.r.o. (Hanon Slovakia) je 100%-ná dcérska spoločnosť Hanon Systems a zaoberá sa predovšetkým výrobou klimatizačných zariadení v automobilovom priemysle. Hanon Slovakia nakupuje vstupný materiál a sub-komponenty od Hanon Systems, spriaznených strán a ostatných dodávateľov na výrobu HVAC (vykurovacie, ventilačné a klimatizačné zariadenie), chladiacich modulov, tepelných jadier, chladičov a kondenzérov. Hanon Slovakia predáva svoje výrobky výrobcom automobilov predovšetkým na Slovensku a v Českej republike.

Expanzia spoločnosti Hanon Systems Slovakia s.r.o. kulminovala začiatkom roku 2008 keď bola výroba presunutá z Dubnice nad Váhom do novo postavenej budovy v Ilave s dvojnásobnou výrobnou plochou (tzv. Ilava 1). Nová výrobná hala bola otvorená v roku 2008 (tzv. Ilava 2) a v tom istom čase bola spustená výroba na celkovej ploche 25 000 m2.

Počas rokov 2009 - 2011 sa Hanon Slovakia zameriaval na rozširovanie výroby v existujúcich výrobných priestoroch prostredníctvom vyššej využiteľnosti strojov, zariadení a ľudí.

Na prelome roku 2012 a 2013 Hanon Slovakia uskutočnil rozšírenie výrobnej haly a nákup výrobných zariadení primárne určených na výrobu tepelných jadier (pre Kórejských aj Európskych zákazníkov) a rozšíril výrobné kapacty tepelných výmenníkov (predovšetkým pre zákazníka Ford).

Koncom roku 2015 spoločnosť vstúpila do ďalšej významnej fázy svojej histórie a to začatím výstavby budovy „Ilava 3“ s cieľom zabezpečiť predovšetkým výrobu HVAC výrobkov pre zákazníkov Volvo, Daimler a Ford. V priebehu roka 2016 bola výstavba tejto budovy úspešne ukončená a spustená do prevádzky.

Narastajúci dopyt po výrobe si vyžiadal ďalšiu expanziu v podobe prístavby súčasnej budovy Ilavy 2, kde z nových výrobných liniek budú schádzať výrobky pre nové projekty, hlavne pre zákazníkov Porsche, Ford a Audi. Samotná investícia začala na konci roku 2017 s očakávaným ukončením v druhom kvartáli 2018.

Výrobné portfólio

V roku 2017 výrobný a predajný program spoločnosti Hanon Slovakia zahŕňal predovšetkým:
- montáž chladiacich zariadení
- chladiče a kondenzéry
- medzichladiče
- chladiace moduly, kondenzéry a výparníky
- tepelné jadrá
- HVAC moduly
- battery cooling systémy a medzichladiče

2018 © ® Hanon Systems Slovakia